Image

Redoviti 10-satni program

Redoviti 10-satni program je cjeloviti razvojni program odgoja i naobrazbe djece u dobi od 6 mjeseci do polaska u školu koji je namijenjen zadovoljavanju njihovih potreba i potreba roditelja (prema Državnom pedagoškom standardu, 2008). U Dječjem vrtiću Četiri rijeke program se provodi s djecom od navršene 1. godine do polaska u osnovnu školu. U pedagoškoj godini 2021./2022. redoviti 10-satni program provodit će se u 32 odgojne skupine usmjeravajući pritom odgojno-obrazovni rad ka realizaciji postavljenih ciljeva i bitnih zadaća. U tu svrhu djeci će biti ponuđene raznovrsne aktivnosti i poticaji, a prostor će biti strukturiran tako da se u njemu djeca ugodno osjećaju. Aktivnosti će se dodatno dokumentirati kroz dječje likovno stvaralaštvo te bilješke i zapažanja iz neposrednog rada. Tijekom rujna će poseban naglasak biti na praćenju procesa prilagodbe.

Nositelji programa: odgojitelji, roditelji, pedagozi, psiholog, logoped, zdravstveni voditelj

Dinamika provedbe: kroz cijelu pedagošku godinu

Image
Radno vrijeme PON-PET: 05:30-18:00 (vrtić Švarča radi do 21:00)
Broj telefona: 047 659 002
Email: dv4rijeke@vrtic-cetiririjeke.hr
Sjedište: Grge Tuškana 9a , Karlovac (Vrtić Rakovac)
Image
Image

© Dječji vrtić Četiri rijeke Karlovac

Programi - izbornik