Programi

Programi

U okviru svoje djelatnosti u Dječjem vrtiću Četiri rijeke organiziraju se i provode sljedeći programi:

1. REDOVITI PROGRAMI

  • Redovni desetosatni programi u trajanju od 5.30 do 16.00 sati (dežurstvo do 16:30)

2. PROGRAM JAVNIH POTREBA

  • Program predškole

3. POSEBNI PROGRAMI