Programi

Programi

U okviru svoje djelatnosti u Dječjem vrtiću Četiri rijeke organiziraju se i provode sljedeći programi:

1. REDOVITI PROGRAMI

  • Redovni desetosatni program u trajanju od 5.30 do 18.00 sati (dežurstvo od 5.30 do 7.00 i od 16.00 do 18:00)

2. PROGRAM JAVNIH POTREBA

  • Program predškole

3. POSEBNI PROGRAMI