Image

Riječ ravnatelja

Dječji vrtić Četiri rijeke javna je ustanova koja ostvaruje programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi o djeci rane i predškolske dobi, prilagođene razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

Dječji vrtić Četiri rijeke započeo je s radom 1. veljače 2012. godine, a osnivač Dječjeg vrtića je Grad Karlovac. U dosadašnjem radu u Ustanovu je bilo integrirano više od 3100 djece.

Sukladno Planu mreže dječjih vrtića na području grada Karlovca, od 1. rujna 2017. godine Dječji vrtić Četiri rijeke svoju djelatnost obavlja na pet lokacija:

  • Dječji vrtić Rakovac, Grge Tuškana 9a, Karlovac
  • Dječji vrtić Dubovac, Kupska 8, Karlovac
  • Dječji vrtić Švarča, Ivice Gojaka 4, Karlovac
  • Dječji vrtić Turanj, Turan 20, Karlovac
  • Dječji vrtić Mahićno, Mahićno 122A, Karlovac

Djelatnost Dječjeg vrtića ostvaruje se na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

Naša posebnost je rad po integralnoj metodi tj. stvaranje i održavanje cjelokupnog konteksta vrtića (prostor, odnosi, aktivnosti), u kojem svi sudionici imaju priliku kvalitetno zadovoljiti svoje potrebe, učiti i uživati svoja prava poštujući prava drugih. 

Uz redoviti programe odgoja i obrazovanja, provodimo i cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika te program prema koncepciji Marije Montessori. Redoviti program obogaćujemo kraćim programima ranog učenja engleskog jezika, sportskih aktivnosti, senzomotorne stimulacije, medijske pismenosti te prometne preventice. U okviru redovitog programa uspješno integriramo djecu s posebnim potrebama unutar redovitih skupina.


Osim roditelja, izuzetno važnu ulogu u odgoju djece imaju odgojno-obrazovne ustanove, posebno vrtići. Zbog toga je iznimno važno da roditelji usko surađuju s vrtićem te da se međusobno nadopunjuju u ispunjavanju dječjih potreba te u ostvarivanju njihovih prava. Svi smo zajedno odgovorni za formiranje novih članova obitelji i društva.

Zahvalni smo svim djelatnicima koji su kroz povijest svoj posao radili odgovorno, kompetentno, s puno ljubavi i tako dali svoj nemjerljivi doprinos kako bismo postigli kvalitetu koju imamo danas i po kojoj smo prepoznatljivi.

Ponosimo se svim djelatnicima koji kompetentno i s puno ljubavi daju svoj doprinos kako bismo postigli visoku razinu kvalitete rada naše Ustanove na dobrobit djece.

Novonastali materijalni uvjeti i ljudski resursi naše Ustanove te stručno znanje, humanost i volja svih naših djelatnika daju nam vjeru da ćemo, usprkos tome što uvjeti u društvenom okruženju postaju sve složeniji, održati dosadašnji nivo kvalitete rada i uvijek davati najbolje što možemo kako bi svakom djetetu omogućili da razvije sve svoje potencijale. 

 

„Sva su djeca umjetnici, potrudimo se da to i ostanu kada odrastu.“

Pablo Picasso

 

Ravnateljica: Anita Štefanac, odgojitelj predškolske djece

Ravnateljica Anita

Image
Radno vrijeme PON-PET: 05:30-18:00 (vrtić Švarča radi do 21:00)
Broj telefona: 047 659 002
Email: dv4rijeke@vrtic-cetiririjeke.hr
Sjedište: Grge Tuškana 9a , Karlovac (Vrtić Rakovac)
Image
Image

© Dječji vrtić Četiri rijeke Karlovac

O nama - izbornik