Image

Naši objekti

VRTIĆ RAKOVAC (centralni objekt)

Grge Tuškana 9a 

Tel: 047/659-002

Odgojne skupine: 2 jasličke, 7 vrtićkih skupina (jedna skupina senzomotorne stimulacije i jedna skupina ranog učenja engleskog jezika)

VRTIĆ DUBOVAC

Kupska 8

Tel: 099/487-1011

Odgojne skupine: 1 jaslička, 6 vrtićkih skupina (jedna skupina ranog učenja engleskog jezika)

VRTIĆ ŠVARČA

Ivice Gojaka 4

Tel:
047/431-680 (boravak 1 i 2)
047/629-145 (boravak 3 i 4)
047/629-142 (boravak 5 i 6)
047/629-141 (boravak 7 i 8)
 

Odgojne skupine: 2 jasličke (jedna skupina cjelodnevnog Montessori programa), 6 vrtićkih skupina (jedna skupina cjelodnevnog Montessori programa)

VRTIĆ TURANJ – Eko vrtić

Turan 20

Tel: 047/641-974

Odgojne skupine: 1 jaslička skupina i 4 vrtićke skupine (jedna skupina senzomotorne stimulacije)

VRTIĆ MAHIĆNO

Mahićno 122a

Tel: 
047/659-068 (boravak 1)
047/659-070 (boravak 2)
047/659-069 (boravak 3)
 

Odgojne skupine: 2 jasličke i 1 vrtićka skupina

Image
Radno vrijeme PON-PET: 05:30-18:00 (vrtić Švarča radi do 21:00)
Broj telefona: 047 659 002
Email: dv4rijeke@vrtic-cetiririjeke.hr
Sjedište: Grge Tuškana 9a , Karlovac (Vrtić Rakovac)
Image
Image

© Dječji vrtić Četiri rijeke Karlovac

O nama - izbornik