O nama

Dječji vrtić Četiri rijeke započeo je s radom 1. veljače 2012. godine, a osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića je Grad Karlovac.

Sukladno Planu mreže dječjih vrtića na području grada Karlovca, od 1. rujna 2017. godine Dječji vrtić Četiri rijeke svoju djelatnost obavlja na 4 lokacije u 4 podružna odjela:

Vrtić Rakovac

Grge Tuškana 9a, Karlovac – sjedište uprave Dječjeg vrtića Četiri rijeke

Vrtić Dubovac

Kupska 8, Karlovac

Vrtić Švarča

Ivice Gojaka 4, Karlovac

Vrtić Turanj

Turan 20, Karlovac

Vrtić Mahićno

Mahićno 122a, Karlovac

Djelatnost Dječjeg vrtića Četiri rijeke je:

Predškolski odgoj i naobrazba te skrb o djeci predškolske dobi od navršene 1. godine života do polaska u osnovnu školu.

Djelatnost Dječjeg vrtića Četiri rijeke ostvaruje se na temelju Državnog padagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima te Programa socijalne skrbi u dječjim vrtićima.

UNAPRJEĐENJE KVALITETE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U KARLOVCU

Dječji vrtić Četiri rijeke, ove i iduće pedagoške godine, aktivno je uključen u provođenje Projekta unaprjeđenja kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja kroz niz programa kojima želimo pružiti što bolju uslugu našoj dragoj djeci i njihovim roditeljima. Veliko hvala svima koji omogućuju provedbu svih programa i aktivnosti!