O nama

Dječji vrtić Četiri rijeke započeo je s radom 1. veljače 2012. godine, a osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića je Grad Karlovac.

Sukladno Planu mreže dječjih vrtića na području grada Karlovca, od 1. rujna 2017. godine Dječji vrtić Četiri rijeke svoju djelatnost obavlja na 4 lokacije u 4 podružna odjela:

Vrtić Rakovac

Tuškanova 9a, Karlovac – sjedište uprave Dječjeg vrtića Četiri rijeke

Vrtić Dubovac

Kupska 6, Karlovac

Vrtić Švarča

Ivice Gojaka 4, Karlovac

Vrtić Turanj

Turanj 20, Karlovac

Djelatnost Dječjeg vrtića Četiri rijeke je:

Predškolski odgoj i naobrazba te skrb o djeci predškolske dobi 0d navršenih 6 mjeseci života do polaska u školu.

Djelatnost Dječjeg vrtića Četiri rijeke ostvaruje se na temelju Državnog padagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima te Programa socijalne skrbi u dječjim vrtićima.

UNAPRJEĐENJE KVALITETE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U KARLOVCU

Dječji vrtić Četiri rijeke, ove i iduće pedagoške godine, aktivno je uključen u provođenje Projekta unaprjeđenja kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja kroz niz programa kojima želimo pružiti što bolju uslugu našoj dragoj djeci i njihovim roditeljima. Veliko hvala svima koji omogućuju provedbu svih programa i aktivnosti!