Novosti

18pro.2019

U rujnu je starija skupina u Domu HV gledala predstavu „Znakovi za najmlađe“, u organizaciji MUP-a i Grada Karlovca. Od 7.10.-13.10. obilježili smo Dječji tjedan, a tom je prilikom starija skupina pog[…]

18pro.2019

U rujnu su starije skupine u Domu HV gledale predstavu „Znakovi za najmlađe“, u organizaciji MUP-a i Grada Karlovca. Povodom Europskog tjedna mobilnosti ugostili smo članove Udruge invalida koji su dj[…]

18pro.2019

U rujnu je starija skupina u Domu HV gledala predstavu „Znakovi za najmlađe“, u organizaciji MUP-a i Grada Karlovca. Ugostili smo djelatnike NK Karlovac koji su u dvorištu vrtića organizirali pokazni […]

18pro.2019

U rujnu je starija skupina u Domu HV gledala predstavu „Znakovi za najmlađe“, u organizaciji MUP-a i Grada Karlovca. Ugostili smo djelatnike NK Karlovac koji su u dvorani vrtića organizirali pokazni t[…]