RODITELJSKI SASTANAK za roditelje novoupisane djece

RODITELJSKI SASTANAK za roditelje novoupisane djece održat će se u DV RAKOVAC, Grge Tuškana 9a

 

24.08.2021. u

  • 16.30-17.30 sati za roditelje novoupisane djece iz DV RAKOVAC
  • 18.00-18.30 sati za roditelje novoupisane djece iz DV DUBOVAC i DV MAHIĆNO

 

25.08.2021. u

  • 16.30-17.30 sati za roditelje novoupisane djece iz DV ŠVARČA
  • 18.00-18.30 sati za roditelje novoupisane djece iz DV TURANJ

UZ POŠTIVANJE SVIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA

NAPOMENA: DOVOLJAN JE DOLAZAK JEDNOG RODITELJA/SKRBNIKA

 

Ugovori će se potpisivati 23.08.2021. i 24.08.2021. od 10.00 do 12.00 sati i od 13.00 do 15.00 sati u tajništvu vrtića Rakovac, Grge Tuškana 9a.