Poziv za upis djece u program predškole dječjih vrtića Grada Karlovca za 2021./2022. pedagošku godinu

Na temelju članka 1.a i članka 23 a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić Četiri rijeke objavljuju

POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE  DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA

ZA 2021./2022. PEDAGOŠKU GODINU  

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću. Rok za predaju zahtjeva za upis je 31.8.2021.

Tekst poziva preuzmite ovdje