tema crteža: MOJ GRAD KARLOVAC

Karlovačka zvijezda

tema crteža: MOJ GRAD KARLOVAC

Karlovačka zvijezda

tema crteža: MOJ GRAD KARLOVAC

Muzej Domovinskog rata

tema crteža: MOJ GRAD KARLOVAC

Pontonski most na Korani

tema crteža: MOJ GRAD KARLOVAC

Stari grad Dubovac

tema crteža: MOJ GRAD KARLOVAC

Stari grad Dubovac

tema crteža: MOJ GRAD KARLOVAC

Ulice i zgrade

Najnovije vijesti

Image

Dječji biseri

Image
Image

Programi

Dječji vrtić Četiri rijeke javna je ustanova koja ostvaruje programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi o djeci rane i predškolske dobi prilagođene razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

Image
Radno vrijeme PON-PET: 05:30-18:00 (vrtić Švarča radi do 21:00)
Broj telefona: 047 659 002
Email: dv4rijeke@vrtic-cetiririjeke.hr
Sjedište: Grge Tuškana 9a , Karlovac (Vrtić Rakovac)
Image
Image

© Dječji vrtić Četiri rijeke Karlovac