Vrtići

VRTIĆ RAKOVAC

Sjedište vrtića Četiri rijeke: Grge Tuškana 9a , Karlovac
Tel.: 047 659 002

E-mail: dv4rijeke@vrtic-cetiririjeke.hr

Broj skupina: 2 jasličke skupine (1 skupina posebnog programa senzomotorne stimulacije) i 7 vrtićkih skupina

VRTIĆ DUBOVAC

Adresa: Kupska 8, Karlovac
Tel.: 047 414 622
Broj skupina: 2 jasličke skupine, 5 vrtićkih skupina (1 skupina posebnog programa ranog učenja engleskog jezika)

VRTIĆ ŠVARČA

Adresa: Ivice Gojaka 4, Karlovac
Tel.: 047 431 680
Broj skupina: 2 jasličke skupine, 6 vrtićkih skupina (2 Montessori skupine – od 2 do 3 godine i od 3 do 6 godina)

VRTIĆ TURANJ

Adresa: Turan 20, Karlovac
Tel. / fax.: 047 641 974
Broj skupina: 2 jasličke skupine (1 skupina posebnog programa senzomotorne stimulacije), 3 vrtićke skupine