Programi

Programi

U okviru svoje djelatnosti u Dječjem vrtiću Četiri rijeke organiziraju se i provode sljedeći programi:

1. REDOVITI PROGRAMI

Program njege, odgoja, obrazovanja i zaštite predškolske djece

Redovni desetosatni programi u trajanju od 5.30 do 16.00 sati (dežurstvo do 16:30)

2. PROGRAM JAVNIH POTREBA

Program predškole

3. POSEBNI PROGRAMI

Program ranog učenja engleskog jezika – cjelodnevni program

Program ranog učenja engleskog jezika – kraći program

Montessori program od 1 do 3 godine

Montessori program od 3 do 6 godina