Pravni kutak

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Nacionalni kurikulum

Državni pedagoški standardi predškolskog odgoja

Statut

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Četiri rijeke

Godišnji plan i program rada

Odluka Gradonačelnika o utvrđivanju iznosa participacije

Odluka o utvrđivanju iznosa participacije roditelja

Odluka o cijeni posebnih programa u okviru desetosatnog programa u ped. god. 2019.-2020.

Pravilnik o kriterijima za obračun sudjelovanja korisnika u cijeni programa

 Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Odluku službenik za zaštitu osobnih podataka

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Kontakt:
Blaženka Barišić Pavlek, upravni pravnik
tel. 047/659 002
e-mail: dv4rijeke@vrtic-cetiririjeke.hr

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređuje se Zakonom o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine”, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12-pročišćeni tekst). Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka. Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.