Jednostavna nabava

JEDNOSTAVNA NABAVA

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dječji vrtić Četiri rijeke kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi Poglavlja 8. Zakona.

Sukob interesa

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Registar Ugovora