Category "Upisi"

8svi.2019

Roditelji koji temeljem Odluke o utvrđivanju iznosa participacije roditelja/skrbnika u cijeni boravka djece u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Karlovac
(Odluka o cijeni posebnih programa u okviru desetosatnog programa 2019-2020), ostvaruju pravo na manji iznos participacije, NISU DUŽNI SAMI TRAŽITI potvrdu Porezne uprave – Područni ured Karlovac.

Podatke od Porezne uprave pribavit će nadležno tijelo (Grad Karlovac) po službenoj dužnosti uz suglasnost roditelja/skrbnika.

SUGLASNOST ĆE RODITELJI POTPISATI PRILIKOM UPISA DJETETA U VRTIĆ.

18ruj.2018

Dječji vrtić Karlovac

Dječji vrtić Četiri rijeke
Temeljem članka 14. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Četiri rijeke i članka 14. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Karlovac Povjerenstvo za provođenje upisa objavljuje
Ažuriranu Listu reda prvenstva upisa u desetosatne programe dječjih vrtića Grada Karlovca za pedagošku godinu 2018./2019.

Listu preuzmite ovdje

30kol.2018

Na temelju članka 1.a i članka 23 a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i Opće uredbe o zaštiti podataka Dječji vrtić Četiri rijeke objavljuje
RASPORED UPISA DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE DJEČJEG VRTIĆA ČETIRI RIJEKE ZA 2018./19. PEDAGOŠKU GODINU

Raspored upisa možete preuzeti OVDJE.

3srp.2018

Temeljem članka 16. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Četiri rijeke i članka 16. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Karlovac dječji vrtići Grada Karlovca objavljuju
Konačnu Listu reda prvenstva upisa i Raspored upisa u desetosatni program dječjih vrtića Grada Karlovca za pedagošku godinu 2018./2019.

Konačnu listu prvenstva upisa i raspored upisa preuzmite OVDJE.

UPITNIK ZA RODITELJE / STARATELJE PRI UPISU DJETETA U JASLICE / VRTIĆ preuzmite OVDJE

 

20lip.2018

Temeljem članka 1.a i članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13.), članka 40., 44. i 96. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09), članka 2., 6. i 7. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, te članka 14. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Četiri rijeke i članka 14. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Karlovac Povjerenstvo za upise donosi

Prijedlog liste reda prvenstva upisa u dječje vrtiće Grada Karlovca za pedagošku godinu 2018./2019. preuzmite OVDJE

15lip.2018

Na temelju članka 1.a i članka 23 a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Opće uredbe o zaštiti podataka Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić Četiri rijeke objavljuju POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE  DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA ZA 2018./19. PEDAGOŠKU GODINU.

Poziv preuzmite OVDJE.

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U PROGRAM PREDŠKOLE preuzmite OVDJE.