Category "Upisi"

18lip.2019

Temeljem članka 16. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Četiri rijeke i članka 16. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Karlovac dječji vrtići Grada Karlovca objavljuju

Konačnu Listu reda prvenstva upisa

i

Raspored upisa

 u desetosatni program dječjih vrtića Grada Karlovca za pedagošku godinu 2019./2020.

 

Cjeloviti dokument o konačnoj listi prvenstva upisa i raspored upisa preuzmite ovdje

Upitnik koji je potrebno ispuniti i donijeti prilikom upisa preuzmite ovdje

14lip.2019

Na temelju članka 1.a i članka 23 a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i Opće uredbe o zaštiti podataka Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić Četiri rijeke objavljuju

POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE
DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA
ZA 2019./2020. PEDAGOŠKU GODINU

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS PREUZMITE NA MREŽNIM STRANICAMA DJEČJIH VRTIĆA: www.vrtic-karlovac.hr, www.vrtic-cetiririjeke.hr, MREŽNOJ STRANICI GRADA KARLOVCA: www.karlovac.hr ILI OSOBNO U TAJNIŠTVU OBA VRTIĆA.

Cijeli dokument možete preuzeti ovdje

Obrazac zahtjeva za upis djeteta preuzmite ovdje

8svi.2019

Roditelji koji temeljem Odluke o utvrđivanju iznosa participacije roditelja/skrbnika u cijeni boravka djece u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Karlovac
(Odluka o cijeni posebnih programa u okviru desetosatnog programa 2019-2020), ostvaruju pravo na manji iznos participacije, NISU DUŽNI SAMI TRAŽITI potvrdu Porezne uprave – Područni ured Karlovac.

Podatke od Porezne uprave pribavit će nadležno tijelo (Grad Karlovac) po službenoj dužnosti uz suglasnost roditelja/skrbnika.

SUGLASNOST ĆE RODITELJI POTPISATI PRILIKOM UPISA DJETETA U VRTIĆ.

18ruj.2018

Dječji vrtić Karlovac

Dječji vrtić Četiri rijeke
Temeljem članka 14. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Četiri rijeke i članka 14. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Karlovac Povjerenstvo za provođenje upisa objavljuje
Ažuriranu Listu reda prvenstva upisa u desetosatne programe dječjih vrtića Grada Karlovca za pedagošku godinu 2018./2019.

Listu preuzmite ovdje

30kol.2018

Na temelju članka 1.a i članka 23 a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i Opće uredbe o zaštiti podataka Dječji vrtić Četiri rijeke objavljuje
RASPORED UPISA DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE DJEČJEG VRTIĆA ČETIRI RIJEKE ZA 2018./19. PEDAGOŠKU GODINU

Raspored upisa možete preuzeti OVDJE.