Category "Vijest"

29kol.2019

Na temelju članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke Upravno vijeće na svojoj 26. sjednici održanoj dana 29.8.2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU O ZAPOŠLJAVANJU

nakon provedenog natječaja za radno mjesto pomagača u vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju  (11 izvršitelja/ica na nepuno radno vrijeme i 4 izvršitelja/ica na puno radno vrijeme) za 2019./2020. pedagošku godinu.

Tekst odluke dostupan je ovdje

15srp.2019

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

NATJEČAJ

za pomagača u vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju (m/ž)

za 2019./2020. pedagošku godinu

 

– 4 izvršitelja/ica na određeno vrijeme za rad u punom radnom vremenu

Tekst natječaja možete pročitati ovdje

 

15srp.2019

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

NATJEČAJ

za pomagača u vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju (m/ž)

za 2019./2020. pedagošku godinu

 

– 11 izvršitelja/ica na određeno vrijeme za rad u nepunom radnom vremenu

Tekst natječaja možete pročitati ovdje

11srp.2019

Na temelju članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke Upravno vijeće na svojoj 25. sjednici održanoj dana 11.7.2019. godine donosi slijedeću

ODLUKU

o zapošljavanju nakon provedenog natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice (1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme – Projekt Unaprijeđenja usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja), zamjena za bolovanje:

– Biserka Božić

Tekst odluke preuzmite ovdje

18lip.2019

Temeljem članka 16. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Četiri rijeke i članka 16. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Karlovac dječji vrtići Grada Karlovca objavljuju

Konačnu Listu reda prvenstva upisa

i

Raspored upisa

 u desetosatni program dječjih vrtića Grada Karlovca za pedagošku godinu 2019./2020.

 

Cjeloviti dokument o konačnoj listi prvenstva upisa i raspored upisa preuzmite ovdje

Upitnik koji je potrebno ispuniti i donijeti prilikom upisa preuzmite ovdje

18lip.2019

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prijem radnika na radno mjesto

odgojitelj (m/ž)

  • 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (Projekt Unapređenja usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja), zamjena za bolovanje

Tekst natječaja preuzmite ovdje

14lip.2019

Na temelju članka 1.a i članka 23 a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i Opće uredbe o zaštiti podataka Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić Četiri rijeke objavljuju

POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE
DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA
ZA 2019./2020. PEDAGOŠKU GODINU

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS PREUZMITE NA MREŽNIM STRANICAMA DJEČJIH VRTIĆA: www.vrtic-karlovac.hr, www.vrtic-cetiririjeke.hr, MREŽNOJ STRANICI GRADA KARLOVCA: www.karlovac.hr ILI OSOBNO U TAJNIŠTVU OBA VRTIĆA.

Cijeli dokument možete preuzeti ovdje

Obrazac zahtjeva za upis djeteta preuzmite ovdje