Category "Vijest"

18sij.2019

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

N A T J E Č A J

za pomagača u vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju (m/ž)

za 2018./2019. pedagošku godinu

 

– 1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme za rad u nepunom radnom vremenu (zamjena za bolovanje)

Tekst natječaja preuzmite ovdje

18sij.2019

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prijem radnika na radno mjesto

defektolog- rehabilitator (m/ž)

–         1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (Projekt Unapređenja usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja)

Tekst natječaja preuzmite ovdje

18sij.2019

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prijem radnika na radno mjesto

logoped- rehabilitator (m/ž)

–           1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (Projekt Unapređenja usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja)

Tekst natječaja preuzmite ovdje

18sij.2019

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prijem radnika na radno mjesto

odgojitelj (m/ž)

–         4 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (Projekt Unapređenja usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja)

Tekst natječaja preuzmite ovdje

18sij.2019

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prijem radnika na radno mjesto

pedagog (m/ž)

 

1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za bolovanje)

Tekst natječaja preuzmite ovdje

20pro.2018

Na temelju članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke Upravno vijeće na svojoj 17. sjednici održanoj dana 20.12.2018. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o zapošljavanju nakon provedenog natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice (5 izvršitelj/ica, na određeno radno vrijeme, nepuno radno vrijeme – Projekt Unaprejeđenja usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja):

  1. Biserka Božić

Tekst odluke preuzmite ovdje

20pro.2018

Na temelju članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke Upravno vijeće na svojoj 17. sjednici održanoj dana 20.12.2018. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o zapošljavanju nakon provedenog natječaja za radno mjesto pedagog (1 izvršitelj/ica, na određeno radno vrijeme, puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje):

  1. Tamara Seljan

Tekst odluke preuzmite  ovdje

20pro.2018

Na temelju članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke Upravno vijeće na svojoj 17. sjednici održanoj dana 20.12.2018. godine donosi sljedeću

 

ODLUKU

o zapošljavanju nakon provedenog natječaja za radno mjesto viša medicinska sestra – zdravstveni voditelj (1 izvršitelj/ica, na određeno radno vrijeme, puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje):

  1. Matea Živčić

Tekst odluke pruzmite ovdje

7pro.2018

Na temelju članka 10. st. 8. Pravilnika o provedbi nabave jednostavne vrijednosti i čl. 51. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke ravnateljica Dječjeg vrtića Četiri rijeke donosi

ODLUKU

o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave jednostavne vrijednosti:

razni prehrambeni proizvodi

1.grupa: smrznuto voće i povrće, Ev.br. 7/2019JeN
2.grupa ulje i margarin, Ev.br. 8/2019JeN
3.grupa keksi i čokolada za kuhanje, Ev.br 9/2019JeN
4.grupa jaja, Ev.br. 10/2019JeN
5.grupa ostali prehrambeni proizvodi, Ev.br. 11/2019JeN
6.grupa med, 12/2019JeN

 

Tekst odluke preuzmite ovdje

7pro.2018

Na temelju članka 10. st. 8. Pravilnika o provedbi nabave jednostavne vrijednosti i čl. 51. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke ravnateljica Dječjeg vrtića Četiri rijeke donosi

ODLUKU

o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave jednostavne vrijednosti:

mlijeko i mliječni proizvodi

Ev.br. 6/2019JeN

 

 

Tekst odluke preuzmite ovdje