Category "Općenito"

5ruj.2017

VRTIĆ RAKOVAC

Sjedište vrtića Četiri rijeke, Grge Tuškana 9a , Karlovac
Tel.: 047 654 773

E-mail: djecji.vrtic.cetiri.rijeke@ka.t-com.hr

Tajništvo: tajnistvo@vrtic-cetiririjeke.hr

Računovodstvo: racunovodstvo@vrtic-cetiririjeke.hr

Administracija: administracija@vrtic-cetiririjeke.hr

Psiholog: psiholog@vrtic-cetiririjeke.hr

Ana Budimir

Pedagog: Lana Klokočki

pedagog@vrtic-cetiririjeke.hr

Zdravstveni voditelj: Karla Štraus

zdravstveni-voditelj@vrtic-cetiririjeke.hr
Broj skupina: 1 jaslička skupina, 3 vrtićke skupine

VRTIĆ TURANJ

Adresa: Turan 20, Karlovac
Tel. / fax.: 047 641 974
E-mail: vrtic.turanj1@gmail.com
Broj skupina: 1 jaslička skupina, 3 vrtićke skupine
Voditelj vrtića: Mirjana Petrunić Vrhovski, odgajatelj predškolske djece

 

VRTIĆ ŠVARČA

Adresa: Ivice Gojaka 4, Karlovac
Tel.: 047 431 680

E-mail: vrtic.svarca@gmail.com
Broj skupina: 1 jaslička skupina, 1 vrtićka skupina
Voditelj vrtića: Jasminka Jurić, odgajatelj predškolske djece
Zdravstveni voditelj: Karla Štraus

 

VRTIĆ DUBOVAC

Adresa: Kupska 6, Karlovac
Tel.: 047 414 622

E-mail: vrtic.dubovac@gmail.com
Broj skupina: 1 jaslička skupina, 4 vrtićke skupine
Voditelj vrtića: Maja Lukičić, odgajatelj predškolske djece
Pedagog: Lana Klokočki
Psiholog: Ana Budimir

2ruj.2017

Dobro došli u WordPress. Ovo je vaša prva objava. Uredite ju ili izbrišite, a potom krenite s bloganjem!