Category "Natječaji"

14kol.2018

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

NATJEČAJ

za pomagača u vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju (m/ž)
za 2018./2019. pedagošku godinu

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za rad u punom radnom vremenu,
– 5 izvršitelja/ica na određeno vrijeme za rad u nepunom radnom vremenu

Tekst natječaja preuzmite OVDJE

14kol.2018

Na temelju članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) Dječji vrtića Četiri rijeke raspisujeNa temelju članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) Dječji vrtića Četiri rijeke raspisuje

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
– 2 izvršitelj/ica – odgojitelj predškolske djece (m/ž)

Tekst natječaja preuzmite OVDJE

4srp.2018

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisujeNa temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj (m/ž)- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (vođenje programa predškole)

Sadržaj natječaja preuzmite OVDJE.

4srp.2018

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisujeNa temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj (m/ž)- 2 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za porodiljni dopust)

Sadržaj natječaja preuzmite OVDJE

4srp.2018

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisujeNa temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj (m/ž)- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (zbog povećanog opsega posla)

Sadržaj natječaja preuzmite OVDJE

17sij.2018

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za obavljane poslova radnog mjesta

ODGOJITELJ/ICA – na određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelja/ice (zamjena za bolovanje)

ODGOJITELJ/ICA – na određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica (vođenje programa predškole-zamjena za bolovanje)

Uvjeti  za radno mjesto odgojitelja/ice su: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13)

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

Priložiti slijedeće:

 1. prijavu na natječaj
 2. presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
 3. presliku svjedodžbe o položenom stručnom ispitu
 4. elektronički zapis osiguranja sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 5. presliku domovnice
 6. presliku rodnog lista
 7. kratki životopis
 8. vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13)
 9. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo i uz prijavu priložiti rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima.

Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih ili prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak pribavit će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa prema članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a nakon obavljenog izbora kandidata.

Natječaj je otvoren od 17.01.2018.godine do 25.01.2018.godine. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom ˝za natječaj za izbor odgojitelja/ice – ne otvarati ˝, na adresu: Dječji vrtić Četiri rijeke, Turan 20, 47000 Karlovac.

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Četiri rijeke.

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke

6pro.2017

Na temelju članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13) Dječji vrtić Četiri rijeke, Turan 20, Karlovac raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 • 1 izvršitelj/ica-odgojitelj predškolske djece
 • trajanje stručnog osposobljavanja: 12 mjeseci

Uvjeti  za radno mjesto odgojitelja/ice su:

 • prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13)

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

 • sukladno mjeri Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Od mjere do karijere“- stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Uz prijavu priložiti:

 1. presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
 2. elektronički zapis osiguranja sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 3. potvrdu Zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji Zavoda
 4. presliku domovnice
 5. presliku rodnog lista
 6. kratki životopis
 7. vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13)
 8. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)

Natječaj je otvoren od 01.12.2017.godine do 09.12 2017.godine. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom ˝za natječaj za izbor odgojitelja (pripravnika) – ne otvarati ˝, na adresu: Dječji vrtić Četiri rijeke, Turan 20, 47000 Karlovac. Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja.Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Četiri rijeke.

 

                                                                                                           Dječji vrtić Četiri rijeke

26stu.2017

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za obavljane poslova radnog mjesta

ODGOJITELJ/ICA – na određeno, puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ice (zamjena za porodiljni dopust)

ODGOJITELJ/ICA – na određeno, puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ice (vođenje pet i pol satnog programa)

ODGOJITELJ/ICA – na određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica (vođenje programa predškole)

Uvjeti  za radno mjesto odgojitelja/ice su: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13)

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

Priložiti slijedeće:

 1. prijavu na natječaj
 2. presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
 3. presliku svjedodžbe o položenom stručnom ispitu
 4. elektronički zapis osiguranja sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 5. presliku domovnice
 6. presliku rodnog lista
 7. kratki životopis
 8. vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13)
 9. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo i uz prijavu priložiti rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima.

Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih ili prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak pribavit će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa prema članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a nakon obavljenog izbora kandidata.

Natječaj je otvoren od 06.10.2017.godine do 16.10.2017.godine. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom ˝za natječaj za izbor odgojitelja/ice – ne otvarati ˝, na adresu: Dječji vrtić Četiri rijeke, Turan 20, 47000 Karlovac.

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Četiri rijeke.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke