Category "Natječaji"

7svi.2020

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13), članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97), članka 8. t. 9. i članka 19. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Četiri rijeke i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

Voditelj računovodstva (m/ž)

Tekst natječaja preuzmite ovdje

Upute i obavijesti za kandidate preuzmite ovdje

11velj.2020

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke na svojoj 33. sjednici održanoj dana 11.2.2020. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o zapošljavanju nakon provedenog natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica

Tekst odluke preuzmite ovdje

11velj.2020

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke na svojoj 33. sjednici održanoj dana 11.2.2020. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o zapošljavanju nakon provedenog natječaja za radno mjesto kuhar/ica

Tekst odluke preuzmite ovdje

20sij.2020

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prijem radnika na radno mjesto

odgojitelj (m/ž)

–         1 izvršitelja/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za porodiljni dopust)

Tekst natječaja preuzmite ovdje

20sij.2020

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prijem radnika na radno mjesto

kuhar (m/ž)

–         1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom (upražnjeno radno mjesto)

 

Tekst natječaja preuzmite ovdje

25lis.2019

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

NATJEČAJ

za pomagača u vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju (m/ž)

za 2019./2020. pedagošku godinu

 

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za rad u nepunom radnom vremenu (upražnjeno radno mjesto)

Tekst natječaja dostupan je ovdje