O nama

O nama

Dječji vrtić Četiri rijeke započeo je s radom 1. veljače 2012. godine, a osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića je Grad Karlovac.

Sukladno Planu mreže dječjih vrtića na području grada Karlovca, od 1. rujna 2012. godine Dječji vrtić Četiri rijeke svoju djelatnost obavlja na 5 lokacija u 5 podružnih odjela:

 1. Vrtić Turanj

  Turan 20, Karlovac – sjedište uprave Dječjeg vrtića Četiri rijeke

 2. Vrtić Dubovac

  Kupska 6, Karlovac

 3. Vrtić Banija

  Obala Račkog 8, Karlovac

 4. Vrtić Švarča

  Ivice Gojaka 4, Karlovac

 5. Vrtić Rakovac

  Tuškanova 9a, Karlovac

 

Djelatnost Dječjeg vrtića Četiri rijeke je:

Predškolski odgoj i naobrazba te skrb o djeci predškolske dobi 0d navršenih 6 mjeseci života do polaska u školu.

Djelatnost Dječjeg vrtića Četiri rijeke ostvaruje se na temelju Državnog padagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima te Programa socijalne skrbi u dječjim vrtićima.