VRTIĆI

VRTIĆI

Vrtić Turanj

Sjedište vrtića Četiri rijeke, Turan 20, Karlovac
Tel. / fax.: 047 641 974
E-mail: djecji.vrtic.cetiri.rijeke@ka.t-com.hr
Broj skupina: 1 jaslička skupina, 3 vrtićke skupine
Voditelj vrtića: Mirjana Petrunić Vrhovski, odgajatelj predškolske djece

 

Vrtić Dubovac

Kupska 6, Karlovac
Tel.: 047 414 622
Broj skupina: 1 jaslička skupina, 4 vrtićke skupine
Voditelj vrtića: Maja Lukičić, odgajatelj predškolske djece
Pedagog: Lana Klokočki
Psiholog: Ana Budimir

 

Vrtić Banija

Obala Račkog 8, Karlovac
Tel.: 047 648 210
Broj skupina: 1 jaslička skupina, 5 vrtićkih skupina
Voditelj vrtića: Vesna Matanić, odgajatelj predškolske djece

 

Vrtić Švarča

Ivice Gojaka 4, Karlovac
Tel.: 047 431 680
Broj skupina: 1 jaslička skupina, 1 vrtićka skupina
Voditelj vrtića: Jasminka Jurić, odgajatelj predškolske djece
Zdravstveni voditelj: Karla Štraus

 

Vrtić Rakovac

Tuškanova 9a, Karlovac
Tel.: 047 654 773
Broj skupina: 1 jaslička skupina, 3 vrtićke skupine
* Vrtić Rakovac trenutno je premješten u vrtić Švarča zbog izgradnje novog vrtića.