Kutak psihologa

Dijete i televizija

Datum: 6/11/2012 Autor: Dječji vrtić Četiri rijeke Kategorija: Kutak psihologa 0

Dijete i televizija

Televizija je danas jedan od najutjecajnijih masovnih medija koji je djeci dostupan još od najranije dobi.

Radi takove njezine raširenosti i dostupnosti, često su provođena istraživanja i održavane rasprave o njenom utjecaju na dijete i njegovo ponašanje.

Činjenice – statistika

 • Prosječno dijete predškolske dobi pred televizorom provede dnevno oko 3 sata
 • Isto dijete provede 2 sata dnevno u igri na vanjskom prostoru,
 • a  oko 45 minuta čitajući ili da mu netko čita (www.tvturnoff.org/factsheets)

Televizija je djeci posebno zanimljiva zbog…

 • Privlačnosti slike
 • Raspoloživosti
 • Raznovrsnosti TV-programa
 • Nepostojanja braće/sestara ili vršnjaka za igru
 • Sve veće zaposlenosti roditelja

Pozitivni učinci televizije:

 • zabava,  a time i smanjenje stresa
 • usvajanje novih znanja (pr. putem dokumentarnih emisija)
 • učenje nekih prosocijalnih ponašanja, kao pr. suradnje i empatije, poistovjećivanjem s pozitivnim junacima
 • povećanje svijesti o važnim temama, kao pr. nasilju, rasizmu i sl. i time lakše formiranje stavova o navedenom

Negativni učinci televizije:

 • ž  smanjena tjelesna aktivnost i boravak na zraku te moguća pretilost
 • ž  moguće teškoće vida
 • ž  poticanje na prekomjerno kupovanje – konzumerizam
 • ž  smanjena kreativnost
 • ž  smetnje pažnje i koncentracije
 • ž  emocionalne smetnje, kao pr. razvoj strahova, nesanice i dr. radi stalnog ponovnog izlaganja emocionalno uznemirujućim sadržajima
 • ž  povećana sklonost nasilju

Utjecaj televizije na agresivnost (mehanizmi)

 • oponašanje – djeca već od 14 mjeseci starosti oponašaju ponašanja koja vide na televiziji, tako su oponašanju podložni i viđeni agresivni postupci likova
 • nasilni junaci – nerijetko se nasilnici prikazuju kao glavni, pozitivni junaci što djecu potiče, da se s njima poistovjećuju žele ih oponašati, a samo nasilje čini puno prihvatljivijim i poželjnijim
 • nasilje se nagrađuje – često je nasilje nagrađeno, te nasilnik za svoje ponašanje ne snosi nikakve posljedice, već se ono prezentira kao opravdan način da se postigne određeni cilj i tako se kod djeteta povećava vjerojatnost takovog ponašanja
 • nasilje je opravdano – nerijetko djeca dobivaju poruku da je nasilje u redu ako si u pravu što olakšava korištenje agresije u sukobima, naročito s obzirom da djeca uglavnom smatraju da su ona u pravu
 • desenzitizacija – stalno nanovo izlaganje nasilnim sadržajima dovodi do smanjene osjetljivosti na takva ponašanja čime nakon određenog vremena kod djeteta mogu izostati adekvatne reakcije na agresivnost u stvarnom životu
 • kultura nepoštovanja – televizija nerijetko stvara i nagrađuje nepoštivanje čovjeka i njegovog dostojanstva i time potkrepljuje stav da drugi ljudi nisu važni i prema njima smijemo biti grubi
 • povećana potreba za nasiljem – radi smanjene osjetljivosti djetetu se povećava tolerancija na sve veće i veće nasilje te ono želi više nasilja da bi mu bilo zanimljivo

Preporuke za roditelje:

 • ž   djetetu vremenski ograničiti gledanje televizije na 1 do 2 sata dnevno
 • ž   ograničiti situacije u kojima se gleda televizija (pr. nema televizije za vrijeme obroka, neposredno pred odlazak na spavanje i sl.)
 • ž   kontrolirati sadržaje koje dijete gleda na televiziji i ograničiti ih
 • ž   razgovarati i komentirati s djetetom program koji gleda na televiziji te ga, po mogućnosti, pratiti zajedno s djetetom
 • ž   ne držati televizor u dječjoj sobi
 • ž   svojim primjerom djetetu pokazati koja je uloga televizije, ne dopustiti da ona bude središte vašeg doma, već poticati zajedničke aktivnosti i komunikaciju unutar obitelji

I za kraj…

Televizija sama po sebi nije niti dobra niti loša, nego je onakva kakvom joj mi dozvolimo da bude!

Pripremila: Ana Budimir, prof. psihologije

Komentari su zaključani.