sredina

CJELODNEVNI MONTESSORI PROGRAM PREMA KONCEPCIJI MARIJE MONTESSORI

Datum: 12/04/2016 Autor: Dječji vrtić Četiri rijeke Kategorija: sredina 0

Montessori1

Pristup Marije Montessori, danas kao i prije sto godina, bio je pažljivo promatrati dijete kako bi procijenila koje bi mogle biti njegove osobne potrebe. Bila je svjesna da se potrebe djeteta mijenjaju kako se mijenja društvo. Najvažnije je, smatrala je, biti svjestan tih promjena i omogućiti djetetu da se s njima nosi. Zlatno je pravilo i dalje promatrati, slušati, štititi i poticati sigurnu obiteljsku zajednicu punu ljubavi - koliko god ta zajednica bila različita od obitelji do obitelji i u različitim vremenskim razdobljima… I danas je to polazišna točka.”

(citat preuzet s http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13968)

 

U skladu sa suvremenom humanističko-razvojnom koncepcijom odgoja, a u cilju osiguranja djeci poticajne okoline koja omogućuje spontano učenje i istraživanje kroz igru, odlučili smo u Dječji vrtić Četiri rijeke uvesti program Montessori pedagogije za djecu rane dobi (1-3). U planu je i uskoro uvođenje Montessori programa za djecu starije dobi (3 do 6 godina).

Montessori metodu prepoznajemo kao koncepciju odgoja koja u potpunosti uvažava dječju individualnost te djetetu pruža neposrednu pomoć kako bi samo sebe vodilo prema poznatom Montessori načelu: „Pomozi mi da to učinim sam.“

Smatramo kako uvođenjem ovog programa u djelatnost našeg vrtića pridonosimo općoj kvaliteti našeg odgojno-obrazovnog rada jer pružamo mogućnost ostvarenja alternativne odgojne metode koja je već desetljećima u čitavom svijetu poznata i provjerena kao visoko vrijedna i kvalitetna.

 

Cilj ovog programa je provođenjem odgojno-obrazovnog rada prema Montessori metodi ostvariti uvjete za cjelovit razvoj djeteta, omogućiti neometani razvoja svih njegovih potencijala i talenata te aktivno učenje u svim situacijama. Pritom je poseban naglasak stavljen na razvoj neovisnosti, samopouzdanja, emotivne stabilnosti, motivacije i  odgovornosti djece.

Ovakav cilj postavlja pred odgojitelja zahtjev za dobrim poznavanjem djetetovih interesa i  razvojnih mogućnosti. Zadatak odgojitelja je omogućiti djetetu samostalno djelovanje, razmišljanje i istraživanje. Individualan pristup djetetu podrazumijeva mogućnost samostalnog odabira pribora za rad, odabira s kim će dijete  raditi te koliko će dugo raditi. Rad je pritom prilagođen individualnim mogućnostima djeteta.

 

Osnovna područja razvoja obuhvaćaju:

 

»   motorički razvoj

»  razvoj samostalnosti

»  spoznajni razvoj

»  razvoj osjetilnosti

»  razvoj govora i jezika

»   razvoj društvenosti
aa

Jedna od značajki Montessori programa jest činjenica da je izgled Montessori sobe u cijelom svijetu organiziran jednako. Dakle, osnovna oprema je ista u svim Montessori programima, propisana i vrlo precizno izrađena u posebnim tvornicama po Montessori standardima. Pri korištenju opreme i pribora, cilj je da djeca materijale i pribore za rad mogu koristiti prema osobnom interesu, stoga je važno da im oni budu na raspolaganju i na dohvat ruke. Važna karakteristika pribora jest mogućnost uočavanja pogreške.

Svaki pribor ima svoje mjesto, no okruženje nije nužno statično, već se usklađuje i mijenja s interesima, razvojnim potrebama i mogućnostima djece – uvijek u dogovoru s djecom.
ff

Kod ulaska u Montessori sobu, s lijeve strane se nalazi pribor s vježbama za poticanje motoričkog razvoja, zatim slijedi pribor s vježbama za poticanje samostalnosti u svakodnevnom životu, vježbama za poticanje spoznajnog razvoja, vježbama za poticanje osjetilnosti, vježbama za poticanje razvoja govora i jezika i  vježbama za poticanje društvenosti.

Za djecu s teškoćama u razvoju koriste se prilagođeni materijali, ovisno o teškoći koju dijete ima.

 

 

Valja posebno napomenuti da je Montessori odgojna metoda uređena na principu slobode, u smislu:
1;     Slobode izbora djelatnosti – dijete je pri slobodnom izboru vođeno unutarnjom motivacijom, što znači da ono   samo bira radnu površinu, pribor s kojim će raditi, trajanje rada, suradnika. Pribor je dan samo jednom, dijete će njime samostalno raditi, a uporabu novog pribora pokazat će mu Montessori odgojitelj.

 

2    Slobode ponavljanja – ponavljanje služi napredovanju u razvoju; dijete ponavlja rad s određenim priborom dok ne dođe do unutrašnjeg zadovoljenja potrebe za učenjem

 

3    Slobode izražavanja osjećaja – svakom djetetu je dopušteno da odmah smije govoriti i pokazati što u to trenu osjeća

 

4    Slobode u socijalnim kontaktima – djeca imaju slobodu u odnosima s drugom djecom, no ona nije neograničena – granice su jasno postavljene prema načelu “ne smetamo drugome dok radi”. Zajednički rad dogovara se s djecom, a međusobne probleme ona uče rješavati sama.

 

5    Slobode mirovanja – svakodnevno se izvodi tzv. „vježba tišine“, poslije ručka zajednički se sluša priča, sluša opuštajuća glazba te provode mirne aktivnosti ukoliko se ne spava.

 

6    Slobode kretanja – djeca se slobodno kreću, ponovno prema načelu “ne smetamo drugome dok radi”.

 

 

Vjerujemo da ćete prepoznati vrijednost ovog programa koji se već desetljećima provodi u predškolskim ustanovama diljem svijeta i ostvaruje prepoznatljive pedagoške rezultate.

 

 

                                                                    STRUČNI TIM

Komentari su zaključani.