sredina

Prijedlog liste reda prvenstva upisa u dječje vrtiće Grada Karlovca za pedagošku godinu 2017./2018.

Datum: 24/05/2017 Autor: Dječji vrtić Četiri rijeke Kategorija: Novosti, sredina, Upisi/Ispisi 0

Povjerenstvo za provođenje upisa u dječje vrtiće grada Karlovca je dana 3. travnja 2017.god. objavilo Poziv za upis djece u desetosatni program u Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić Četiri rijeke za 2017./2018. pedagošku godinu. Zahtjevi za upis primali su se u periodu od 10. 4.2017. do 9.5.2017. god.

Pročitajte više

Jelovnik

Jelovnik

Datum: 16/09/2016 Autor: Dječji vrtić Četiri rijeke Kategorija: sredina 0

Pročitajte više

Montessori1

CJELODNEVNI MONTESSORI PROGRAM PREMA KONCEPCIJI MARIJE MONTESSORI

Datum: 12/04/2016 Autor: Dječji vrtić Četiri rijeke Kategorija: sredina 0

Pročitajte više