veljača

19velj.2021

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke,

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj (m/ž)

2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom (upražnjeno radno mjesto)

 

Tekst natječaja preuzmite ovdje

15velj.2021

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj (m/ž)

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom (upražnjeno radno mjesto)

Tekst natječaja preuzmite ovdje

15velj.2021

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

NATJEČAJ

za pomagača u vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju (m/ž) za 2020./2021. pedagošku godinu

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za rad u nepunom radnom vremenu

 

Tekst natječaja preuzmite ovdje