listopad

16lis.2020

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

NATJEČAJ

za pomagača u vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju (m/ž) za 2020./2021. pedagošku godinu

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za rad u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno)

Tekst natječaja preuzmite ovdje

16lis.2020

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj (m/ž)

– 2 izvršitelja/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za porodiljni dopust)

Tekst natječaja preuzmite ovdje

 

 

16lis.2020

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj (m/ž)

– 2 izvršitelja/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za bolovanje)

 

Tekst natječaja preuzmite ovdje

16lis.2020

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

 

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj (m/ž)

– 1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (za vođenje programa predškole)

Tekst natječaja preuzmite ovdje