Raspored provođenja programa predškole u pedagoškoj godini 2020./2021.

Program predškole realizirat će se od 1. listopada 2020. do 31. svibnja 2021. prema rasporedu koji je dostupan ovdje