07

7svi.2020

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13), članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97), članka 8. t. 9. i članka 19. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Četiri rijeke i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

Voditelj računovodstva (m/ž)

Tekst natječaja preuzmite ovdje

Upute i obavijesti za kandidate preuzmite ovdje