Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Četiri rijeke

Na temelju članka 1.a, članka 20. i članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13.,)
članka 20 i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke,
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke, na 34. Sjednici održanoj 06.05.2020. godine donosi sljedeći

Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Četiri rijeke