Odluka o zapošljavanju za radno mjesto odgojitelj/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke na svojoj 33. sjednici održanoj dana 11.2.2020. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o zapošljavanju nakon provedenog natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica

Tekst odluke preuzmite ovdje