Raspored provođenja programa predškole u pedagoškoj godini 2019./2020.

Program predškole realizirat će se od 1. listopada 2019. do 31. svibnja 2020. prema rasporedu koji je dostupan ovdje