11

11srp.2019

Na temelju članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke Upravno vijeće na svojoj 25. sjednici održanoj dana 11.7.2019. godine donosi slijedeću

ODLUKU

o zapošljavanju nakon provedenog natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice (1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme – Projekt Unaprijeđenja usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja), zamjena za bolovanje:

– Biserka Božić

Tekst odluke preuzmite ovdje