Prijedlog liste reda prvenstva upisa u dječje vrtiće Grada Karlovca za pedagošku godinu 2019./2020.