lipanj

18lip.2019

Temeljem članka 16. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Četiri rijeke i članka 16. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Karlovac dječji vrtići Grada Karlovca objavljuju

Konačnu Listu reda prvenstva upisa

i

Raspored upisa

 u desetosatni program dječjih vrtića Grada Karlovca za pedagošku godinu 2019./2020.

 

Cjeloviti dokument o konačnoj listi prvenstva upisa i raspored upisa preuzmite ovdje

Upitnik koji je potrebno ispuniti i donijeti prilikom upisa preuzmite ovdje

18lip.2019

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prijem radnika na radno mjesto

odgojitelj (m/ž)

  • 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (Projekt Unapređenja usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja), zamjena za bolovanje

Tekst natječaja preuzmite ovdje

14lip.2019

Na temelju članka 1.a i članka 23 a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i Opće uredbe o zaštiti podataka Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić Četiri rijeke objavljuju

POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE
DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA
ZA 2019./2020. PEDAGOŠKU GODINU

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS PREUZMITE NA MREŽNIM STRANICAMA DJEČJIH VRTIĆA: www.vrtic-karlovac.hr, www.vrtic-cetiririjeke.hr, MREŽNOJ STRANICI GRADA KARLOVCA: www.karlovac.hr ILI OSOBNO U TAJNIŠTVU OBA VRTIĆA.

Cijeli dokument možete preuzeti ovdje

Obrazac zahtjeva za upis djeteta preuzmite ovdje