Vježba evakuacije

Dana 17.04.2019. djeca Dječjeg vrtića Rakovac zajedno sa djelatnicima vrtića, te uz suradnju žurnih službi izveli su vježbu evakuacije.