Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Četiri rijeke

Na temelju članka 1.a, članka 20. i članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13.,) članka 34. Statuta Grada Karlovca (Glsnik Grada Karlovca 07/09), članka 20. i 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke donosi sljedeći PRAVILNIK O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE

Pravilnik možete preuzeti ovdje: Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Četiri rijeke