Odluka o zapošljavanju za radno mjesto pomagača u vrtiću

Na temelju članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke Upravno vijeće na svojoj 19. sjednici održanoj dana 31.1.2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o zapošljavanju nakon provedenog natječaja za radno mjesto pomagača u vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju  (1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, zamjena za bolovanje). Zapošljava se:

1. Kata Klarić

Tekst odluke preuzmite ovdje