veljača

20velj.2019

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prijem radnika na radno mjesto

spremačica (m/ž)

–         1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za porodiljni dopust)

Tekst natječaja preuzmite ovdje

1velj.2019

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prijem radnika na radno mjesto

odgojitelj (m/ž)

–         1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za porodiljni dopust)

Tekst natječaja preuzmite ovdje

1velj.2019

Na temelju članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke Upravno vijeće na svojoj 19. sjednici održanoj dana 31.1.2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o zapošljavanju nakon provedenog natječaja za radno mjesto pedagog (1 izvršitelj/ica, na određeno  vrijeme, puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje. Zapošljava se:

  1. Diana Panjković

Tekst odluke preuzmite ovdje

1velj.2019

Na temelju članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke Upravno vijeće na svojoj 19. sjednici održanoj dana 31.1.2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o zapošljavanju nakon provedenog natječaja za radno mjesto pomagača u vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju  (1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, zamjena za bolovanje). Zapošljava se:

1. Kata Klarić

Tekst odluke preuzmite ovdje

1velj.2019

Na temelju članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke Upravno vijeće na svojoj 19. sjednici održanoj dana 31.1.2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o zapošljavanju nakon provedenog natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice (4 izvršitelj/ica, na određeno radno vrijeme, nepuno radno vrijeme – Projekt Unaprejeđenja usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja). Na natječaj se nije javio traženi broj kandidata. Zapošljavaju se:

  1. Rebecca Medarić
  2. Helena Butković
  3. Maja Obratov

Tekst odluke preuzmite ovdje