20

20pro.2018

Na temelju članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke Upravno vijeće na svojoj 17. sjednici održanoj dana 20.12.2018. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o zapošljavanju nakon provedenog natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice (5 izvršitelj/ica, na određeno radno vrijeme, nepuno radno vrijeme – Projekt Unaprejeđenja usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja):

  1. Biserka Božić

Tekst odluke preuzmite ovdje

20pro.2018

Na temelju članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke Upravno vijeće na svojoj 17. sjednici održanoj dana 20.12.2018. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o zapošljavanju nakon provedenog natječaja za radno mjesto pedagog (1 izvršitelj/ica, na određeno radno vrijeme, puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje):

  1. Tamara Seljan

Tekst odluke preuzmite  ovdje

20pro.2018

Na temelju članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke Upravno vijeće na svojoj 17. sjednici održanoj dana 20.12.2018. godine donosi sljedeću

 

ODLUKU

o zapošljavanju nakon provedenog natječaja za radno mjesto viša medicinska sestra – zdravstveni voditelj (1 izvršitelj/ica, na određeno radno vrijeme, puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje):

  1. Matea Živčić

Tekst odluke pruzmite ovdje