Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – nabava i dostava lož ulja, ekstra lako

Na temelju članka 10. st. 8. Pravilnika o provedbi nabave jednostavne vrijednosti i čl. 51. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke ravnateljica Dječjeg vrtića Četiri rijeke donosi

ODLUKU

o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave jednostavne vrijednosti:

nabava i dostava lož ulja, ekstra lako

Ev.br. 1/2019JeN

 

 

Tekst odluke preuzmite ovdje