Raspored upisa u program predškole za 2018/2019 pedagošku godinu

Na temelju članka 1.a i članka 23 a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i Opće uredbe o zaštiti podataka Dječji vrtić Četiri rijeke objavljuje
RASPORED UPISA DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE DJEČJEG VRTIĆA ČETIRI RIJEKE ZA 2018./19. PEDAGOŠKU GODINU

Raspored upisa možete preuzeti OVDJE.