POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA ZA 2018./19. PEDAGOŠKU GODINU

Na temelju članka 1.a i članka 23 a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Opće uredbe o zaštiti podataka Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić Četiri rijeke objavljuju POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE  DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA ZA 2018./19. PEDAGOŠKU GODINU.

Poziv preuzmite OVDJE.

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U PROGRAM PREDŠKOLE preuzmite OVDJE.