Važnost igre za dijete

Igra je naizrazitiji oblik dječje aktivnosti i najvažnija zadaća svakog djeteta.
Ona za dijete predstavlja potrebu kao i hrana i san i primarni je način učenja o sebi, drugima i okolini.

Važnost igre za dijete