Natječaji

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13)
i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta

ODGOJITELJ/ICA – na neodređeno, puno radno vrijeme, 4 izvršitelja/ice

POMAGAČ u vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju za 2017./2018. pedagošku godinu

SPREMAČICA – na neodređeno, puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ice